HU | EN | DE | IT | RU | PL


Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉS:

Jelen honlap fenntartója (továbbiakban: Apartman Bella Panzió, Siófok) vállalja, hogy a honlapon regisztráció vagy hírlevélre való feliratkozás során személyes adatot nyújtó személy (továbbiakban: Felhasználó) adatait bizalmasan, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációhoz, illetőleg a hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges személyes adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy Apartman Bella Panzió, Siófok adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, felhasználja.

Felhasználó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten és közvetlenül hozzájárul, hogy Apartman Bella Panzió, Siófok direkt marketing célú, elektronikus hírlevelet küldjön Felhasználó részére.

Felhasználó a megadott adatai függvényében postai úton, telefonon, illetve e-mailen kaphat megkeresést Apartman Bella Panzió, Siófoktól.

Apartman Bella Panzió, Siófok által kezelendő adatok köre:

A regisztrációhoz, illetoleg a hírlevélre való feliratkozáshoz kötelezően ill. választhatóan megadott adatok, különösen Felhasználó neve és e-mail címe.

Az adatkezelés célja:

Apartman Bella Panzió, Siófok Felhasználó személyes adatait Felhasználó jogosultságának azonosítása és a jogosulatlan felhasználók kiszűrése, Felhasználó tájékoztatása illetőleg a kért hírlevelek elküldése céljából gyűjti és kezeli. Felhasználó által megadott adatok ezen felül segítik az Apartman Bella Panzió, Siófokot, hogy a honlap szerkezetét, külalakját felhasználóbarát módon alakítsa ki. Apartman Bella Panzió, Siófok vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a szükséges mértékben és ideig.

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása:

Az adatkezelést Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszűntetheti. Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás), a kapott hírlevélben megjelölt linkre kattintással / Apartman Bella Panzió, Siófok: info@siofokbella.hu e-mail címére küldött e-maillel, és/vagy Apartman Bella Panzió, 8600 Siófok Batthyány L. u. 14. címére küldött postai küldeménnyel, úgy hogy Felhasználót Apartman Bella Panzió, Siófok egyértelműen azonosítani tudja. Apartman Bella Panzió, Siófok Felhasználó visszavonó nyilatkozatát követően haladéktalanul törli Felhasználó minden megadott személyes adatát és Felhasználó részére a továbbiakban nem küld megkeresést.

ADATVÉDELEM:

Apartman Bella Panzió, Siófok gondoskodik Felhasználó személyes adatainak biztonságáról, védi Felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Apartman Bella Panzió, Siófok a személyes adatokat Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

FELHASZNÁLÓ JOGAI:

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet. A kérelmet az info@siofokbella.hu e-mail címre kell elküldeni. Apartman Bella Panzió, Siófok a kérelem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást.

Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az info@siofokbella.hu e-mail címen.

Felhasználó az 1992. évi LXIII. törvény 17.§ rendelkezése alapján jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadja, illetoleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

1. Általános tudnivalók

Az Apartman Bella Panzió, Siófok tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Apartman Bella Panzió, Siófok milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az Apartman Bella Panzió, Siófok nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az Apartman Bella Panzió, Siófok honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során az Apartman Bella Panzió, Siófok szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az Apartman Bella Panzió, Siófok honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az Apartman Bella Panzió, Siófok az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben személyes adatokat bocsát az Apartman Bella Panzió, Siófok rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

3. Biztonság

Az Apartman Bella Panzió, Siófok az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Az Apartman Bella Panzió, Siófok azon szerződéses partnerei, akik az Apartman Bella Panzió, Siófok részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül - az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján - hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Gyermekek személyes adatai

Az Apartman Bella Panzió, Siófoknek nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. (Ahol szükséges, ott a megfelelő helyeken az Apartman Bella Panzió, Siófok kiemelten fel fogja hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy ne küldjenek semmilyen személyes adatot az Apartman Bella Panzió, Siófok számára.) Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el az Apartman Bella Panzió, Siófoknek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat az Apartman Bella Panzió, Siófokhoz. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

5. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából az Apartman Bella Panzió, Siófok anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. A "cookie-k" kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt "cookie-k" a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt "cookie-kat" bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

(Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.)

6. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat az Apartman Bella Panzió, Siófok törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Apartman Bella Panzió, 8600 Siófok, Batthyány L. u. 14.), vagy e-mailben (info@siofokbella.hu). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy az Apartman Bella Panzió, Siófok milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

7. Facebook Social Plugins

A weboldalakat lehet szerelni plug-inek a szociális hálózat facebook.com, amely által működtetett Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Az ilyen plug-in különösen így lehet a Facebook "Like" vagy "Gefällt mir"-gomb volt. Ha felkeressük egyik weblapok amely fel van szerelve egy ilyen plug-in, az internet böngésző, hogy a közvetlen kapcsolat a Facebook szerverek és a plug-in jelenik meg a képernyőn, a kommunikáción át a böngészőjében.
A plug-in tájékoztatja a Facebook-kiszolgáló, amely a mi weboldalak meglátogatott. Ha Ön tagja a Facebook, és bejelentkezett a Facebook felhasználói fiókhoz míg a látogató a honlapunkon, Facebook viszonyul majd ezt az információt a Facebook felhasználói fiókhoz.

A kihasználva bármely plug-in funkciók (pl. rákattint a "Like" gombra, így egy megjegyzést), ezt az információt is kapcsolódik a Facebook felhasználói fiók, további információk összegyűjtésére és adatok felhasználása a Facebook és a a jogokat és lehetőségeket elérhetővé tegye az Ön számára az Ön adatainak védelme ebben az összefüggésben megtalálható Facebook adatvédelmi információk.

Annak elkerülése érdekében, amely lehetővé teszi a Facebook, hogy képes legyen kapcsolódnak látogatása honlapunkon a Facebook felhasználói fiók, be kell, hogy jelentkezzen-off a Facebook felhasználói fiók előtt meglátogatta weboldalakat.

8. Az adatkezelésért felelős:

Apartman Bella Panzió, Siófok (8600 Siófok, Batthyány L. u. 14.)

FOGLALJON MOST!